Capitol City Transmission
Nostalgia Points Series

POINT DRIVER NAME FB NUMBER NUMBER 2013
STANDING CLASS OF RACES ROUNDS SEASON
ATTENDED WON POINTS
1 Carl Youngstrom NOSTALGIA 8 18 232
2 Duston Wurtz NOSTALGIA 8 17 222
3 Jeffrey Langan NOSTALGIA 8 14 192
4 Greg Buckert NOSTALGIA 8 6 112
5 Linda Rowland NOSTALGIA 8 5 102
6 Bill Muchow NOSTALGIA 7 5 99
7 Randy Mayer NOSTALGIA 5 4 83
8 Jim Shadwick NOSTALGIA 4 4 80
9 Bobby Scroggins NOSTALGIA 6 3 76
10 Denise Clark NOSTALGIA 5 3 73
11 Clyde Hughes NOSTALGIA 5 2 63
12 Marcia Randall NOSTALGIA 4 5 62
13 Ron Wurtz NOSTALGIA 3 2 57
14 Jerry Trolard NOSTALGIA 5 1 53
15 Otto Porter NOSTALGIA 4 0 40
16 Bob Erskine NOSTALGIA 3 0 37
16 Judy Mayer NOSTALGIA 3 0 37
17 Cleve Randall NOSTALGIA 3 2 29
18 Susan Wikfors NOSTALGIA 1 2 23
19 Terry Hall NOSTALGIA 2 1 16
19 Kevin Petty NOSTALGIA 2 1 16
20 Dan Coates NOSTALGIA 1 1 13
20 Derek Greenhalgh NOSTALGIA 1 1 13
21 John Howsden NOSTALGIA 2 0 6